برخی از خدمات

متنی مرتبط با عکس

معرفی اعضای موسسه دانش بنیان شتاب دهنده راه و نتیجه

متنی مرتبط با عکس

چرا دانش بنیان

توسعه اقتصادی بر پایه دانش

تحقق اهداف علمی و اقتصادی

اختراع و نوآوری

افزایش علم و ثروت

تجاری سازی نتایج

تحقیق و توسعه

یکی از مهم‌ترین الزامات و پیش‌نیازهای ورود محصولات موسسه دانش بنيان شتاب دهنده راه نتيجه به بازارهای بین‌المللی اطمینان از حفاظت از حقوق مالکیت فکری و اثبات حق مالکیت فناوران و شرکت‌ها بر آنهاست. از این رو نظام‏های مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت اختراع  برای ثبت رسمی این دستاورد‌ها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری‏‌ها و ابتکاراتشان در کشورهای مختلف ایجاد شده است. عدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازار بین‌الملل می‌تواند خسارات زیادی را از جمله افشا شدن فناوری در بازر هدف و یا مورد پیگرد قرار گرفتن از طرف رقبا و سازندگان محصولات مشابه گردد. 

از مهم‌ترین ماموریت‌های کانون دانش بنیان ایران، حمایت از ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع بین المللی می‌باشد. از مزایای ثبت اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکت‌های دانش‌بنیان و یا پایان‌نامه‌های دانشجویی در قالب مقاله؛ و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و نخبگان علمی و صنعتی است.
به همین منظور و در راستای حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مخترعانی که قصد دارند در دفا‌تر ثبت اختراع بین المللی اختراع خود را ثبت نمایند، حمایتی در قالب آیین‌نامه حمایت از ثبت اختراع خارجی صورت می‌گیرد.