استعلام شرکت های دانش بنیان

شیوه استعلام شرکت یا موسسه دانش بنیان

نام شرکت ها و موسسات دانش بنیانی که توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته و تایید می شوند در سامانه pub.daneshbonyan.ir موجود است.  بنابراین با بررسی این سایت می توانیم ادعای شرکت ها، در خصوص دارا بودن تاییدیه دانش بنیان را مورد بررسی قرار داده و استعلام شرکت های دانش بنیان را انجام دهیم.

 شیوه استعلام شرکت یا موسسه دانش بنیان

معرفی سایت pub.daneshbonyan.ir

استعلام دانش بنیان

سایت pub.daneshbonyan.ir  متعلق به کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان است و از طریق آن می توان اسامی شرکت های دانش بنیان را دریافت نمود. این سامانه اطلاعاتی از قبیل نوع شرکت دانش بنیان ، محل استقرار، تاریخ تایید و حوزه فعالیت را در اختیار قرار می دهد.
در نظر داشته باشید، تنها شرکت هایی توانند از مزایای تاییدیه دانش بنیان استفاده نمایند که دانش بنیان بوده و نامشان در این سامانه موجود است بنابراین تنها مرجع استعلام شرکت های دانش بنیان این سایت است.


سازمان های مربوط به شرکت ها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در اواخر سال ۱۳۸۹به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن تا انتهای دولت دهم ریاست جمهوری، وزارت علوم متولی بررسی شرکت ها و موسسات دانش بنیان بود، پس از آن در دوره یازدهم ریاست جمهوری، معاونت علمی ریاست جمهوری متولی ارزیابی و اعطای تاییدیه دانش بنیان به شرکت های متقاضی گردید. صندوق نوآوری شکوفایی نیز با هدف ارائه تسهیلات و حمایت از شرکت های دانش بنیان ایجاد شد. پس از آن شورای عالی عتف با مأموریت راهبری و ارتقای توسعه علمی و فناوری کشور تشکیل گردیده و مسئولیت رسیدگی به شکایات شرکت های دانش بنیان و متقاضی دریافت تاییدیه دانش بنیان را عهده دار شد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال حاضر به ریاست جناب آقای دکتر سورنا ستاری اداره می شود.
این سازمان دارای شانزده ستاد و هفت معاونت زیر مجموعه می باشد و از جمله وضایف آن می توان توسعه فناوری، تقویت فرآیند تجاری‌سازی و حمایت از موسسات و شرکت های دانش‌بنیان را نام برد، بدین منظورمتولی ارزیابی دانش بنیان نیز این سازمان است، که به وسیله ی کارگزاری های رسمی خود به ارزیابی دانش بنیان می پردازد.

صندوق نوآوری شکوفایی

مطابق ماده ۵ اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و تکمیل زنجیره ایده تا بازار، نهادی مالی به نام صندوق نوآوری و شکوفایی تأسیس گردید، این صندوق به منظور تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، کاربردی نمودن دانش و دستاوردهای پژوهشی و تکمیل زنجیره ایده/ محصول/بازار از شرکت های دانش بنیان حمایت کرده و خدمات مالی و اعتباری از جمله انواع تسهیلات را برای آن‌ها تأمین می‌نماید. به طور کلی هدف نهایی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد توسعه‌ای، کمک به رونق اقتصادی کشور از طریق حوزه‌های دانش بنیان و فناوری‌های برتر است.

شورای عالی عتف

طبق ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شورای عالی عتف با مأموریت راهبری و ارتقای توسعه علمی و فناوری کشور با رسالت سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور، به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد. از جمله وظایف این سازمان رسیدگی به اعتراضات و شکایات شرکت های دانش بنیان و متقاضی دریافت تاییدیهدانش بنیان می باشد.