امـتـیـازات

مزایای دانش بنیان چیست؟
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همواره به دنبال ساده سازی فرآیندها و دغدغه شرکت های دانش بنیان و موسسات دانش بنیان بوده و توانسته با استفاده از روابط دولتی و حاکمیتی خود، امتیاز های قابل توجهی برای شرکت ها وموسسات دانش بنیان دریافت نماید. این امتیازات در برخی موارد برای اعضای هیئت مدیره، سهامداران و پرسنل این شرکت ها بوده و گاهی هم مربوط به ماهیت شرکت دانش بنیان می باشد. برخی از این مزایای دانش بنیان در ذیل آورده شده است:

برخی از امتیاز های شرکت های دانش بنیان

  • امتیاز دهی و ارتقای رتبه هیئت علمی (بین 10 تا 15 امتیاز)
  • امتیاز در مناقصات (بین 10 تا 15 امتیاز)
  • انعقاد قرارداد دولتی بدون مناقصه (تا سقف15% بودجه آن نهاد دولتی)
  • اولویت استقرار شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری
  • اولویت واگذاری سهام مراکز پژوهشی دولتی
  • پوشش بیمه ای ریسک تحقیق و توسعه
  • عدم نیاز به دریافت مفاصا حساب بیمه ای در پایان قرارداد ها
  • اجازه استقرار و کار اداری در املاک مسکونی