تــجـاری ســازی

تجاری سازی شرکت های دانش بنیان
شرکت ها و موسسات دانش بنیان با توجه به تخصصی بودن محصولات خود عموما در زمینه تجاری سازی شرکت های دانش بنیان و فروش محصولات دانش بنیان خود توانایی لازم را ندارند و برای این امر نیاز به دیده شدن و حمایت های تجاری دارند.
در حال حاضر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و راه اندازی چرخ اقتصاد دانش بنیان با همکاری موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان (راه و نتیجه) اقدام به حمایت شرکت های دانش بنیان نموده است. راه و نتیجه تحت نظارت ستاد نانو معاونت علمی ریاست جمهوری است. راه و نتیجه، شرکت ها و موسسات متقاضی را جهت دریافت خدمات به شرکت های مشاور معرفی نموده و به عنوان یک واسطه درصد قابل توجهی از حق الزحمه خود را از بودجه های معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت می نماید.

لیست حمایت حوزه تجاری سازی

  •  ارائه مشاوره صادراتی محصولات
  • آموزش بازرگانی و صادراتی
  • مشاوره طراحی و بسته بندی صادراتی
  • تهیه گزارش تحقیقات بازار
  • اخذ گواهینامه و مجوزهای بین المللی
  • ثبت داخلی و بین المللی پتنت و نام تجاری
  • پذیرش و اعزام هیات تجاری
  • حضور در نمایشگاه بین المللی
  • حضور در پاویون ملی
  • تامین اقلام تبلیغاتی