تـسـهـیـلات

تسهیلات شرکت دانش بنیان
شرکت ها و موسسات دانش بنیان عموما برخاسته از دانشگاهها و مراکز رشد پارک های علم و فناوری بوده و برای تامین مالی خود از بانک ها و صندوق های مختلف، تخصص و تبحر کافی ندارند از سویی دیگر اگر برخی طرح های فناورانه با اینگونه وام هایی که روی کاغذ حدود ۲۳ درصد ولی در نهایت بیش از ۳۰ درصد تمام می شوند، تامین مالی گردند، از حالت اقتصادی بودن خارج شده و زیان ده می شوند. در اینجا لزوم تسهیلات دانش بنیان و ارائه تسهیلات دانش بنیان نمود پیدا می کند.
معاونت علمی ریاست جمهوری با توجه به اهداف و سیاست های خود مبنی بر راه اندازی چرخ اقتصاد دانش بنیان و همچنین پیرو قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ ، اقدام به راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی نموده است. این صندوق تنها برای شرکت های دانش بنیان تاسیس شده است و فقط می تواند به آنها خدمت رسانی انجام دهد.

ارائه وام به شرکت های دانش بنیان
در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری، اقدام به تامین مالی و برطرف نمودن نیازهای مالی شرکت های دانش بنیان نموده است. از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • وام کم بهره
  تامین دستمزد نخبگان
  مشارکت سرمایه گذاری خطرپذیر
  فروش اقساطی و لیزینگ محصولات دانش بنیان
  تامین دفترکار و احداث مجتمع فناوری
  صدور ضمانت نامه