حمایت ها

حمایت های دانش بنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به بودجه ها و روابطی که در اختیار دارد، اقدام به ارائه امتیازات متنوعی از شرکت ها و موسسات دانش بنیان می نماید. این حمایت ها در راستای کمک به کاهش هزینه ها و افزایش آگاهی این شرکت ها و موسسات می باشد. از سویی دیگر با توجه به آنکه در شرکت های دانش بنیان محوریت پرسنل متخصص و سیر دانش فنی می باشد، معاونت علمی ریاست جمهوری به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن، تجارت اقدام به صدور مجوز استقرار در نزدیکی شهرهای بزرگ نموده است.

آیین نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان
آیین نامه مربوطه در سال 1391 به یک قانون تبدیل شد و برای ارگان های اجرایی به صورت یک الزام درآمده است. البته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پا را فراتر از این قانون گذارده و با افزودن حمایت های خود، گامهای موثری در پیشبرد اهداف و سیاست های تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مبتنی بر دانش برداشته است.

مشروح حمایت ها
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امتیازات زیر را برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است تا برای رسیدن به اهدافشان از آن ها استفاده نمایند.

  • تخفیف دوره های آموزشی (70% تخفیف)
  • تخفیف ویژه خرید نرم افزار (70% تخفیف)
  • تخفیف هزینه تست آزمایشگاهی (50% تخفیف)
  • حمایت صادراتی
  • صدور مجوز استقرار ( داخل شعاع 120 کیلومتری)
  • برگزاری نمایشگاه داخلی و خارجی
  • تخفیف پخش آگهی در صدا و سیما (40% تخفیف)
  • حمایت از کالای ساخت داخلی
  • حمایت از آزمایشگاه های بخش خصوصی