فهرست کالا و خدمات دانش بنیان

فهرست کالا و خدمات دانش بنیان

فهرست کالا و خدمات دانش بنیان ، اواخر سال ۱۳۹۲ همزمان با بررسی اولین شرکت های متقاضی تدوین گردید.
این فهرست جمیع محصولات نوین و با تکنولوژی بالا را در خود جای داده است. در این فهرست از کلی گویی پرهیز شده و مشخصا  نام محصول و یا حوزه مورد نظر ذکر گردیده است. در گذشته فهرست هر ۲ سال به روز رسانی می شد ولی با تلاش های صورت گرفته و همچنین احساس نیاز روز افزون، سعی بر آنست که هر ساله بروز شود.

در حال حاضر فهرستی که در خرداد ماه ۱۳۹۷ بروز رسانی شده ملاک ارزیابی دانش بنیان می باشد.

فهرست کالا و خدمات دانش بنیان

ویرایش های مختلف فهرست کالا و خدمات دانش بنیان

نسخه یکم

نسخه اول فهرست  درسال ۱۳۹۲ تدوین گردید.
در ویرایش  اول فهرست کالا وخدمات دانش بنیان گردآوری مدونی از کالاها و خدمات دانش بنیان صورت نگرفته بود و صرفا اسامی چند حوزه و کالای استراتژیک آورده شده بود.

 ویرایش های مختلف فهرست کالا و خدمات دانش بنیان
نسخه دوم

نسخه دوم فهرست در سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۴ توسط معاونت علمی و فناوری تدوین گردید.
رجوع به این فهرست از سوی نهادهای گوناگون، برای ارائه جهت‌دهی‌ها و حمایت‌های دانش بنیان، بر اهمیت آن افزود و تهیه ویرایش دوم این فهرست را در دستور کار دبیرخانه کارگروه قرار داد.  تجربیات تدوین نسخه اول و شبکه گسترده صاحب‌نظران مرتبط، منجر به ویرایش دوم فهرست دانش‌بنیان شد.
در این بین ۷ گروه از فناوری هایی که بیشترین میزان تقاضا را در میان شرکت‌های متقاضی به خود اختصاص داده بودند، مورد بازنگری و تکمیل قرار گرفتند.

این دسته‌ها عبارت‌اند از :

 • زیست‌فناوری
 • تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی
 • نفت، گاز و پتروشیمی
 • فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
 • برق، الکترونیک و سخت‌افزارهای رایانه‌ای
 • مواد پیشرفته
 • داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکی
نسخه سوم

ویرایش سوم فهرست در اسفند ماه سال 1394 با محوریت حوزه های ذیل تدوین گردید.

 • صنایع غذایی
 • فناوری‌های آب، خاک و هوا
 • فناوری‌های دریایی
 • فناوری‌های کشاورزی
 • فناوری‌های دامپروری
 • گیاهان دارویی و طب سنتی
 • فناوری‌های نرم و هویت‌ساز و فرهنگی
 • فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
نسخه سوم فهرست کالا و خدمات دانش بنیان
نسخه چهارم

ویرایش چهارم فهرست در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ با محوریت حوزه های ذیل تدوین گردید.

 • فناوری زیستی
 • مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
 • سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
 • ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
 • داروهای پیشرفته
 • وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
 • صنایع نرم و هویت‌ساز و فرهنگی
نسخه چهارم مختلف فهرست کالا و خدمات دانش بنیان
نسخه پنجم

ویرایش پنجم فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان در خرداد ماه ۱۳۹۷ تدوین گردید.
این فهرست جامع در حال حاضر مبنای ارزیابی شرکت های دانش بنیان و محصولات آن ها می باشد.
در نظر داشته باشید که در این فهرست محصولات دانش بنیان از نظر سطح تکنولوژی (سطح۱، و سطح۲) تفکیک نشده اند.