موسسه دانش بنیان شتاب دهنده راه نتیجه به منظور بسط و تقویت دانش کارآفرینی در ایران عزیزمان پا به عرصه ظهور گذاشت و با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و جایگاه شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد فناوری و همچنین حضور در عرصه های علمی بین المللی با پیشینه علمی و تجربی فردی و سازمانی به منظور پیشرفت ایران با هدف توسعه و ارتقاء فرهنگ کار و کارآفرینی ایجاد شده است. این مجموعه ماموریت خود را ارائه خدمات مشورتی تخصصی در به نتیجه رساندن ایده ها و طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی میداند. با افتخار این مجموعه با تلاش و پیگیری تعدادی از دانش آموختگان و کارشناسان فنی با رویکرد حمایت از محصول ایرانی به افراد صاحب ایده ، شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و بنگاه‌های کسب و کار، خدمات تحقیقاتی و مشاوره‌ای با محوریت شتابدهی در فرایند اجرای پروژه های علمی (با رویکرد اطلاع رسانی شفاف و کامل از حمایتهای معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم و سایر دستگاه های ذیربط) کمکهای مشورتی و فنی ارائه می نماید تا کارآفرینان کشور بتوانند ازحمایتها و زیرساختهای مادی و معنوی در جهت رشد و اعتلای دانش بومی بهترین بهره برداری را داشته باشند.

موسسه دانش بنیان راهه نتیجه

آقای مهندس مهدیار دولتی

قائم مقام مدیرعامل

آقای مهندس علی حسینی

مدیرامور قراردادها و نمایشگاهها

مهندس جواد ولیخانی

 مشاور اقتصادی مجموعه